νέα

Τρέχουσα θέση> Κεντρική σελίδα> νέα

Προστασία λογαριασμού

Χρόνος δημοσίευσης: 2018-05-25

Αγαπητοί παίχτες:
Για να προστατέψουμε την ασφάλεια του λογαριασμού των παιχτών που δεν έχουν συνδεθεί για μεγάλο χρονικό διαστήμα,

σας παρακαλούμε να κάνετε σύνδεση κατά την διάρκεια αυτή,2018/5/25~2018/6/24.Παίχτες που δεν

έχουν συνδεθεί αυτό το χρονικό διάστημα ,θα κλειδώσουμε και θα αποθηκεύσουμε το λογαριασμό σας,αν θέλετε 

να συνεχίσετε το παιχνίδι,παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να την ενεργοποιήσετε ξανά,

οι παραπάνω κανόνες δεν θα επηρεάσει κανένα από τα δικαιώματα σας.