Δραστηριότ.

Πόλ. γενν. ψυχών 2ου μισού Αυγούστου

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-08-18

Τίτλος αποστολής:Φονική μάχη γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:11/8/2015 0:00-17/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Φονεύστε στην μάχη 2 παίκτες

Βραβεία αποστολής:Λίθος επαλήθευσης ζωής*1,κρύσταλλοι*1000

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας φονεύστε καθημερινά 2 παίκτες για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:17/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται

Τίτλος αποστολής:Ανακοίνωση προσφορών ανταμοιβής γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:17/8/2015 0:00-21/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Ολοκληρώστε 15 αποστολές προσφοράς ανταμοιβής

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-5*2

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας καθημερινά κάντε 5 φορές διύλιση ρούνων και θα λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:21/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται


Τίτλος αποστολής:Αναμέτρηση πολλών ατόμων γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:18/8/2015 0:00-24/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Λάβετε μέρος σε αναμέτρηση πολλών ατόμων 5 φορές

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,νεκροκεφαλές κλειδιά*3

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας λάβετε μέρος  καθημερινά 5 φορές σε αναμέτρηση πολλών ατόμων για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:24/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται


Τίτλος αποστολής :Χρόνος σύνδεσης γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:18/8/2015 0:00-20/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Μείνετε σε σύνδεση καθορισμένο χρόνο

Βραβεία αποστολής:"30 λεπτά:Χρυσός*30.000,σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3*2

60 λεπτάΑκατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,κρύσταλλοι ψυχής*10

90 λεπτάΚλειδί λαβύρινθου*1,μαχητικό πνεύμα*30.000"

Περιγραφή αποστολής "Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας μείνετε  καθημερινά σε σύνδεση καθορισμένο χρόνο για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:20/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται

Τίτλος αποστολής :Αστρολογία γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:19/8/2015 0:00-25/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Αστρολογία 100 φορές

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3*2

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας κάντε αστρολογία  καθημερινά 100 φορές για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:25/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται


Τίτλος αποστολής :Δώρα σύνδεσης γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:22/8/2015 0:00-24/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Συνδεθείτε στο παιχνίδι για να λάβετε βραβεία

Βραβεία αποστολής:"Απλός παίκτης:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,κρύσταλλοι*3000

VIP παίκτης:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλουυ *1,VIP νομίσματα*20"

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας συνδεθείτε  καθημερινά στο παιχνίδι για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:24/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται

Τίτλος αποστολής :Ρουλέτα ευλογίας γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:22/8/2015 0:00-26/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Ενεργοποιήστε την ρουλέτα και φτάστε την στο 200%

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος όπλου*1,λίθος τύχης επιπέδου 3*2

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ενεργοποιήστε την ρουλέτα και φτάστε την στο 200% για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:26/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεταιΤίτλος αποστολής :Εκστρατεία πολλών ατόμων γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:26/8/2015 0:00-1/9/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Ολοκληρώστε εκστρατεία ενός ατόμου 1 φορά

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,κρύσταλλοι ψυχής*5

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ολοκληρώστε  καθημερινά 1 φορά εκστρατεία πολλών ατόμων για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:1/9/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεταιΤίτλος αποστολής:Βαθμός ζωτικότητας γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:26/8/2015 0:00-28/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Βαθμός ζωτικότητας 100

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,λίθος τύχης επιπέδου 3*2

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας φτάστε  καθημερινά βαθμό ζωτικότητας 100 για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:28/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται

Τίτλος αποστολής :Εκστρατεία ενός ατόμου γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:27/8/2015 0:00-2/9/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Ολοκληρώστε εκστρατεία ενός ατόμου 3 φορές

Βραβεία αποστολής:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1,χρυσός*50.000

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ολοκληρώστε  καθημερινά 3 φορές εκστρατεία ενός ατόμου για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:2/9/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεταιΤίτλος αποστολής :Ανανέωση καταστήματος απόκρυφων γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:27/8/2015 0:00-31/8/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Ανανέωση καταστήματος απόκρυφων 5 φορές

Βραβεία αποστολής:Ανανέωση 5 φορές:Εμπειρία *30000,ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεικού όπλου*1

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ανανεώστε 5 φορές το κατάστημα απόκρυφων για να λάβετε βραβεία

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:31/8/2015 23:59:59"

PS: Η δραστηριότητα γίνεται καθημερινά μία φορά,στις 5 τα ξημερώματα ανανεώνεται

Τίτλος αποστολής :Διπλή εμπειρία γενναίων ψυχών μάχης

Χρόνος αποστολής:30/8/2015 0:00-1/9/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας συνδεθείτε στο παιχνίδι για να έχετε διπλό όφελος εμπειρίας στις εκστρατείες ενός και πολλών ατόμων

Βραβεία αποστολής EXP:+100%

Περιγραφή αποστολής:"Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας συνδεθείτε στο παιχνίδι για να έχετε διπλό όφελος εμπειρίας στις εκστρατείες ενός και πολλών ατόμων

Χρόνος λήξης δραστηριότητας:1/9/2015 23:59:59"

Είδος:Σεντούκι

Όνομα:Ιερό κύπελο

Χρόνος:17/8/2015 0:00-1//2015 23:59:59

Περιγραφή:"Ανοίγοντας το καλειδοσκόπιο και θα λάβετε σίγουρα:

ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεϊκού όπλου*1

Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβετε τα παρακάτω αντικείμενα:

λίθος ζωικής ψυχής*1                                                  

λίθος ζωικής ψυχής*5                                                  

μετάλλια*10                                                    

νεκροκεφαλές-κλειδιά*2                                          

ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεϊκού όπλου*1                                     

κάρτα κουνελιού νεφρίτη*1       

κανένα                        

ps

Είδος:Ανταλλαγή αρχικού λίθου θραύσματος όπλου

Όνομα:17/8/2015 0:00-1/9/2015 23:59:59

Χρόνος:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας,συλλέξτε καθορισμένο αριθμό αρχικών λίθων θραυσμάτων όπλων για να τα ανταλλάξετε με ιδιαίτερες ενδυμασίες!

Περιεχόμενο:"Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*1              ανταλλαγή με   μαχητικό πνεύμα*10.000

Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*10ανταλλαγή με   κρυστάλλους ψυχής*80

Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*20 ανταλλαγή με λίθους ζωικού πνεύματος*12,κρυστάλλους*50.000

Ανταλλαγή ακατέργαστου θραύσματος θεικού όπλου*30 ανταλλαγή μεπνεύμα ενδυμασίας*1,σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-5*3

Ανταλλαγή ακατέργαστου θραύσματος θεικού όπλου*37 ανταλλαγή με Επίκληση σκότους*1(Όπλο)

Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*40 ανταλλαγή με Επίκληση ουρανού *1(Καπέλο)

Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*43 ανταλλαγή με Επίκληση νυκτός *1(Ένδυμα)

Ανταλλαγή ακατέργαστου λίθου θραύσματος θεικού όπλου*150ανταλλαγήμε   Ασυνήθιστα φτερά *1(Φτερά)"

Είδος:Ίππευση

Όνομα:Κάρτα εξωτικού λευκού λάμα

Περιγραφή:Κάρτα επίκλησης ιδιαίτερης ίππευσης “Εξωτικό λευκό λάμα”

Πώληση αντικειμένου 3000 χρυσός

Είδος:Ίππευση

Όνομα αντικειμένου:Εξωτικό λευκό λάμα

Περιγραφή αντικειμένου:

"δύναμη+30

ευφυία+30

σωματική κράση+30

πανοπλία+30

ανώτερο όριο επιπέδου ιδιοτήτων+5

μονάδες ζωικής ψυχής+300"

Περγραφή:Εξωτικό ζώο,αντέχει στις στερήσεις,είναι η ελίτ ίππευση της ερήμου,το πάλλευκο σώμα του είναι σπανιότατο. Πηγή:δραστηριότητες

Είδος:Εργαλεία αποστολής

Όνομα:Λίθος επαλήθευσης ζωής

Περιγραφή:Στον αιώνα της αναγέννησης οι γενναίες ψυχές ξύπνησαν η μία μετά την άλλη,έγινε ανακάτεμα καρτών,η ευλογία χιλιάδων ετών μετατράπηκε σε λίθο επαλήθευσης ζωής.

Πώληση αντικειμένου 2000 χρυσός

Είδος:Εργαλεία αποστολής

Όνομα:Ακατέργαστος λίθος θραύσματος θεϊκού όπλου

Περιγραφή:Ακατέργαστος λίθος από κομήτη,λέγεται πως είναι θεϊκής προέλευσης αντικείμενο.

Πώληση αντικειμένου 2000 χρυσός

Είδος:Ενδυμασία δραστηριότητας

Όνομα:Επίκληση νυκτός

Μέρος:Ένδυμα

Είδος:Ενδυμασία δραστηριότητας

Όνομα αντικειμένου:Επίκληση ουρανού

Περιγραφή αντικειμένου:Καπέλο

Είδος:Ενδυμασία δραστηριότητας

Όνομα αντικειμένου:Επίκληση σκότους

Περιγραφή αντικειμένου:Όπλο

Είδος:Ενδυμασία δραστηριότητας

Όνομα αντικειμένου:Ασυνήθιστα φτερά

Περιγραφή αντικειμένου:Φτερά