Δραστηριότ.

Δραστηριότητα ζωτικότητας 18/8

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-08-17

Τίτλος δραστηριότητας:Αφομοίωση κρυστάλλων ψυχής

Χρόνος δραστηριότητας:18/8-20/8 23:59

Εύρος δραστηριότητας:S1-19

Βραβεία αποστολής:Αφομοίωση 100 κρυστάλλων ψυχής:κρύσταλλοι ψυχής *10

Περιγραφή αποστολής :Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας αφομοιώστε κρυστάλλους ψυχής και θα λάβετε βραβεία

Σημείωση:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας μπορείτε να λάβετε πολλές φορές βραβεία


Τίτλος δραστηριότητας:Πακέτο κρυστάλλων ψυχής

Χρόνος δραστηριότητας:18/8-20/8 23:59

Εύρος δραστηριότητας:S1-15

Βραβεία αποστολής:"Τυχαίο σεντούκι κρυστάλλων ψυχής*1

Τιμή:45 διαμάντια:Όριο αγοράς200

Ανοίγοντας το σεντούκι έχετε πιθανότητα να λάβετε κάποιο από τα παρακάτων αντικείμενα:

Κρύσταλλοι ψυχής*100

Κρύσταλλοι ψυχής*200

Κρύσταλλοι ψυχής*500

Κρύσταλλοι ψυχής*1000"

Περιγραφή αποστολής :


Τίτλος αποστολής:Βαθμός ζωτικότητας

Χρόνος αποστολής:17/8 – 22/8

Βραβεία αποστολής:Όταν η ζωτικότητα φτάσει 80: λίθοι ζωικού πνεύματος*3, κρύσταλλοι ψυχής *10, χρυσός*10.000

Περιγραφή αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, όταν ο παίκτης φτάσει ορισμένο βαθμό ζωτικότητας θα λάβει βραβεία


Τίτλος αποστολής:Ρουλέτα ευλογίας

Χρόνος αποστολής:17/8 – 22/8

Βραβεία αποστολής:Κρύσταλλοι *3000, λίθοι ρούνων*3, κρύσταλλοι ζωικής ψυχής *10

Περιγραφή αποστολής:

PS:Καθημερινά μπορεί να γίνει λήψη των βραβείων μόνο μία φορά


Τίτλος αποστολής:Δώρα σύνδεσης

Χρόνος αποστολής: 17/8 – 20/8

Στόχος αποστολής:Συνδεθείτε στο παιχνίδι για να λάβετε βραβεία

Βραβεία αποστολής:

Απλός παίκτης:σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3 *3, μαχητικό πνεύμα *50.000

VIP παίκτης:Νομίσματα VIP *10, ζωικοί λίθοι *2