Δραστηριότ.

Δραστηριότητες 13/7

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-07-13

Τίτλος δραστηριότητας:Διπλή εμπειρία

Χρόνος δραστηριότητας:13/7-18/7

Βραβεία δραστηριότητας: Εμπειρία εκστρατειών 200%

Περιγραφή δραστηριότητας:Κατά την διάρκεια εκστρατείας ενός ή πολλών ατόμων η αποκτώμενη εμπειρία αυξάνεται 200%

 

Τίτλος δραστηριότητας:Χρόνος σε σύνδεση

Χρόνος δραστηριότητας: 13/7-18/7

Στόχος δραστηριότητας:Μείνετε σε σύνδεση 1, 2 ή 3 ώρες για να λάβετε τα αντίστοιχα βραβεία

Βραβεία δραστηριότητας:

1 ώρα: λίθοι ζωικής ψυχής*2, κρύσταλλοι ψυχής*5

2 ώρες:κρύσταλλοι ψυχής*20, λίθοι ρούνων*3

3 ώρες:λίθοι πεπρωμένου*3,χρυσός*10.000

Περιγραφή δραστηριότητας:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας οι παίκτες μπορούν να λάβουν βραβεία ανάλογα με τον χρόνο που είναι συνδεδεμένοι στο παιχνίδι

 

Τίτλος αποστολής             Δώρα σύνδεσης  

Χρόνος αποστολής            13-18/7 

Στόχος αποστολής            Συνδεθείτε στο παιχνίδι και θα λάβετε βραβεία    

Βραβεία αποστολής           

Παίκτης:σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3,χρυσός*50000 

VIP παίκτης:νομίσματα VIP*10,δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1     

                  

Τίτλος αποστολής             Πορτοκαλί αστρολογία      

Χρόνος αποστολής            13-18/7 

Στόχος αποστολής            Κάντε πορτοκαλί αστρολογία   

Βραβεία αποστολής           

Πορτοκαλί αστρολογία:σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-5*3,σεντούκι κρυστάλλων*3000 

Κόκκινη αστρολογία:λίθος ρούνων*5,δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1