Δραστηριότ.

Δραστηριότητες 7/7

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-07-07

Τίτλος αποστολής —Βαθμός ζωτικότητας

Χρόνος αποστολής 7/7-10/7

Στόχος αποστολής Κατά την δραστηριότητα ο παίκτης φτάνει σε συγκεκριμένο βαθμό ζωτικότητας

Βραβεία αποστολής Βαθμός ζωτικότητας 80:λίθος ρούνων*5

Περιγραφή αποστολής Κατά την δραστηριότητα ο παίκτης φτάνοντας στον συγκεκριμένο βαθμό ζωτικότητας θα λάβει βραβεία

Τίτλος αποστολής —Πορτοκαλί αστρολογία

Χρόνος αποστολής 7/7-12/7

Στόχος αποστολής Κάντε πορτοκαλί αστρολογία

Βραβεία αποστολής "Πορτοκαλί αστρολογία:κρύσταλλοι ψυχής*30,σεντούκι χρυσού*100

Κόκκινη αστρολογία:λίθος ρούνων*2,κρύσταλλοι ψυχής*80"

Περιγραφή αποστολής

Τίτλος αποστολής —Δώρα σύνδεσης

Χρόνος αποστολής 7/7-12/7

Στόχος αποστολής Συνδεθείτε στο παιχνίδι και λάβετε βραβεία

Βραβεία αποστολής "Παίκτης:κρύσταλλοι ψυχής*10,χρυσός*50000

VIP παίκτης:νομίσματα VIP*10,σεντούκι πολύτιμων λίθων 1-5*5"

Περιγραφή αποστολής

Τίτλος αποστολής —Ρουλέτα ευλογίας

Χρόνος αποστολής 7/7-12/7

Στόχος αποστολής Ανοίξτε την ρουλέτα ευλογίας και οι μονάδες ευλογίας θα αυξηθούν κατά 200%

Βραβεία αποστολής λίθος πεπρωμένου*3,σεντούκι κρυστάλλων*5

Περιγραφή αποστολής