Δραστηριότ.

Καλή δύναμη Ελλάδα

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-07-01

Τίτλος αποστολής Καλή δύναμη Ελλάδα—Δώρα σύνδεσης

Χρόνος αποστολής 1/7/2015 0:00-6/7/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής Συνδεθείτε στο παιχνίδι και θα λάβετε βραβεία

Βραβεία αποστολής "Παίκτης:κρύσταλλοι ψυχής*10,χρυσός*50000

VIP παίκτης:νομίσματα VIP*10,δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1"

Τίτλος αποστολής Καλή δύναμη Ελλάδα—Σύνδεση μεγάλης διάρκειας

Χρόνος αποστολής 1/7/2015 0:00-6/7/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής Μείνετε συνδεδεμένος μέχρι 1,2,3 ώρες και θα λάβετε αντίστοιχα βραβεία.

Βραβεία αποστολής "1 ώρα:μαχητικό πνεύμα*20000,δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1

2 ώρες:κρύσταλλοι ψυχής*15,λίθοι ζωικής ψυχής*2

3 ώρες:δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1,λίθος ρούνων*3"

Περιγραφή αποστολής Ο παίκτης κατά την δραστηριότητα μένοντας συνδεδεμένος καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα θα λάβει αντίστοιχα βραβεία.


Τίτλος δραστηριότητας Καλή δύναμη Ελλάδα-Διπλάσια οφέλη

Χρόνος δραστηριότητας 1/7/2015 0:00-6/7/2015 23:59:59

Βραβεία δραστηριότητας Άνοιγμα εμπειρίας εκστρατείας κατά 200%

Περιγραφή δραστηριότητας "Κατά την δραστηριότητα στις εκστρατείες ενός και πολλών παικτών θα λάβετε εμπειρία κατά 200%

"

Τίτλος αποστολής Καλή δύναμη Ελλάδα—Βαθμός ζωτικότητας

Χρόνος αποστολής 1/7/2015 0:00-6/7/2015 23:59:59

Στόχος αποστολής Ο παίκτης κατά την δραστηριότητα φτάνοντας σε συγκεκριμένο βαθμό ζωτικότητας θα λάβει βραβεία

Βραβεία αποστολής Βαθμός ζωτικότητας 80:δέντρο καρδιάς καλοκαιριού*1, σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3*2

Περιγραφή αποστολής Ο παίκτης κατά την δραστηριότητα φτάνοντας σε συγκεκριμένο βαθμό ζωτικότητας θα λάβει βραβεία